Over de Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde Watervogelfokkers.

2024 is een bijzonder jaar. Onze vereniging bestaat 40 jaar! Benieuwd wat we in al deze jaren hebben gedaan? Lees dan hier de historie van de vereniging.

In het Pluimveemuseum in Barneveld is in 2024/25 een overzichtstentoonstelling ingericht over de historie van de tamme eend in Nederland.

Doelstelling: De Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde Watervogelfokkers is opgericht op 7 januari 1984 en stelt zich ten doel de
belangstelling op te wekken voor het fokken en het veredelen en behouden van gedomesticeerde watervogelrassen.

Gedomesticeerde rassen zijn rassen die in het wild niet voorkomen en deze hebben dan ook geen latijnse naam
Gedomesticeerde watervogels zijn ganzen en eenden die zijn aangepast aan het leven bij de mens.
Vroeger hielden mensen ganzen en eenden voor nutdoeleinden zoals dons- , vlees- en/of eieren productie.
Tegenwoordig houden mensen vaak een paar dieren uit liefhebberij.
In Nederland zijn deze liefhebbers verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde Watervogelfokkers.

Bestuurssamenstelling:

Edgar de Poel
Voorzitter
Koos van Loe
Secretaris
Andreas Ladestein
Penningmeester
Rob Scholten
Evenementen organisatie
Willem Peltenburg
Evenementen organisatie
Jeanine van Dorp
Facebook beheer

Ereleden: W. Bialosterki †  , J. de Ligt, J. W. de Bruin, J. Vogel en R. J. Breman
Lid van Verdienste: A Vrugteman

Lid worden van onze vereniging kan door zich aan te melden door dhr J.H.E. van Loe te mailen via secretaris@watervogels.com.
De contributie is €20.00 per jaar en wordt jaarlijks in juni automatisch geïncasseerd.

Activiteiten van de vereniging:

Jaarlijks vindt medio februari de jaarvergadering plaats.
Jaarlijks wordt in de 2e helft van augustus voor en door fokkers een zomerfokkersdag georganiseerd.
Zomogelijk wordt tweemaal per jaar een clubshow georganiseerd voor leden. Te weten een herfst- en een wintershow.

We stellen het zeer op prijs wanneer leden aan deze activiteiten deelnemen. Het is een mooie manier om medeliefhebbers te ontmoeten, bij te praten over de hobby en van elkaar te leren.

Communicatie

Ons clubblad / nieuwscourant: verschijnt minimaal 1x per jaar.
Mocht u het clubblad niet ontvangen hebben, dan kunt u deze digitaal opvragen via een mail naar de secretaris.
Leden waarvan het correcte emailadres bekend is, ontvangen de nieuwsbrief automatisch ook digitaal.
We nodigen leden en niet-leden uit om lid te worden van onze Facebook groep

Deze website: Heb je mooie foto’s van je eenden of ganzen, een anekdote of een fokkers ervaring die we op de website kunnen plaatsen?
Of heeft je vereniging een evenement waar ook gedomesticeerde watervogels deel van uitmaken? Mail naar Hennie via website@watervogels.com