Type rassen

In de avicultuur (vogelteelt) worden eendenrassen ingedeeld drie groepen. Vleesrassen, legrassen en dubbeldoelrassen en daarnaast de sierrassen. Deze groepen zijn gemaakt aan de hand van de reden waarom dieren in het verleden werden gefokt en gehouden.

Neem de Vleesrassen waar bijvoorbeeld de Pekingeend bij hoort. Dit ras is door fokselectie snelle groeier en heeft uiteindelijk een hoog lichaamsgewicht. Daardoor zal deze eend, wanneer ze geslacht wordt, meer vlees opbrengen dan een legras.

Legrassen, zoals bijvoorbeeld de Indische Loopeend, werden gefokt op de hoeveelheid eieren die ze per jaar kunnen produceren.

Dubbeldoelrassen, zoals de Khaki Campbell, zitten hier tussenin. Ze hebben een goede eiproductie en ook nog wat vlees op hun botten. Deze traditionele indeling van eenden in doelgroepen kan de commerciële en hobbymatige eendenhouder helpen om de soort eend te kiezen die het best past bij zijn/haar doel.

Een sierras is gefokt op een speciaal uiterlijk kenmerk.

Fokselectie = dat de dieren met de sterkste gewenste eigenschappen worden ingezet om de volgende generatie te laten komen.

Deze traditionele indeling van eenden naar hun gebruik, geeft zowel professionele pluimveehouders als de liefhebbers een handreiking om te kiezen welk ras ze willen houden.