Eenden, zwanen en ganzen kunnen we onderverdelen in wilde en gedomesticeerde (tamme) watervogels. Tot de groep wilde watervogels behoren eenden, zwanen en ganzen, die ergens waar ook ter wereld in de vrije natuur voorkomen. Tot de groep tamme watervogels behoren die soorten, welke uitsluitend door menselijk toedoen zijn ontstaan. Deze laatste soorten worden behandeld in de bovengenoemde rubrieken. Tamme watervogels, oftewel gedomesticeerde watervogels zijn tam gemaakte ganzen en eenden, ze werden vroeger voor "nut" doeleinden gebruikt, zoals dons, vlees en/of eieren productie. Op vele plaatsen in de wereld zijn deze nut rassen ontstaan. Er zijn tegenwoordig veel liefhebbers die enkele dieren van deze rassen houden uit liefhebberij. Deze liefhebbers zijn in Nederland verenigd in de Nederlandse vereniging van Gedomesticeerde Watervogelfokkers.                                                                                               laatste update 28-9-2014